Chủ Nhật, 17/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo
 Đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện đảo Phú Quý (Ảnh : TTXVN)

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, chính quyền các địa phương ven biển, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển.

Các lực lượng chức năng đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền lãnh hải, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp trên Biển Đông đến an ninh, trật tự trong nội địa.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, nhiều dự án, đề án, phương án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo; quan tâm đầu tư tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tại địa phương; chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự vùng ven biển.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng cần thống nhất nhận thức trong các ngành, các cấp, các lực lượng về những thuận lợi cơ bản, khó khăn, thách thức, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm cũng như vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo đối với sự phát triển, ổn định bền vững vùng biển, đảo và tại các địa phương ven biển.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”; các giải pháp giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; đấu tranh triệt xóa các đường dây vận chuyển ma túy, mua bán người, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biển.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương ven biển cần làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trển biển, đảo góp phần cùng cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi