Thứ Hai, 17/6/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Điều tra thăm dò nguồn lợi hải sản vùng biển sâu Việt Nam
Hoạt động kinh doanh mua bán thủy sản ở Cảng cá Gành Hào,
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: TTXVN)
 

Từ thực tế khai thác nguồn lợi hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản đã đề xuất dự án "Điều tra thăm dò nguồn lợi sinh vật biển ở vùng nước sâu Việt Nam" nhằm điều tra đa dạng sinh học, đặc điểm môi trường và hải dương học ở vùng biển sâu Việt Nam; thăm dò đối tượng khai thác mới cho nghề cá Việt Nam; đồng thời cung cấp thông tin khoa học cho việc điều chỉnh hoạt động khai thác hải sản từ vùng nước ven bờ ra vùng biển xa bờ và vùng biển sâu.

Đối tượng điều tra thăm dò chủ yếu là hệ sinh thái ở vùng biển sâu, gồm các nhóm sinh vật ở tầng đáy và lớp phân tán phía trên tầng đáy; đánh giá độ phong phú nguồn lợi, thành phần sản lượng, tìm kiếm nguồn lợi hải sản tiềm năng và các nhóm sinh vật khác (các loài có giá trị kinh tế cao, có hoạt tính sinh học, các loài san hô quý);

Nghiên cứu tiềm năng nguồn lợi hải sản ở vùng biển sâu nhằm cung cấp thông tin khoa học cho việc điều chỉnh hoạt động nghề cá xa bờ; xác định các đối tượng khai thác tiềm năng ở vùng biển sâu; nghiên cứu và đề xuất ngư cụ khai thác phù hợp, có thể sử dụng ở vùng biển sâu và công nghệ khai thác đối với nghề cá ở vùng biển sâu.

Dự án dự kiến thực hiện vào năm 2020, thông qua hợp tác quốc tế, với nguồn kinh phí chính từ ODA và các nguồn kinh phí bổ sung từ Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ./.

   Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi