Thứ Tư, 3/6/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội thảo khoa học về biển đảo Việt Nam tại Vũng Tàu
 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo.
(Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc. Toàn quân đã chủ động nắm vững và dự báo đúng tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống trên biển, hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tổng cục Chính trị tổ chức hội thảo khoa học “Quân đội bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển gắn liền với bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo Việt Nam”. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, trong đó Quân đội là lực lượng nòng cốt.

 Quang cảnh hội thảo (Ảnh: qdnd.vn)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sự cố môi trường biển và những tác động ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng-an ninh;

Quan hệ giữa nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia trên biển gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, ứng phó sự cố môi trường biển…;

Thực trạng, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị quân đội và các địa phương có biển; chủ trương, giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện hiệu quả việc bảo vệ chủ quyền gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và sự cố môi trường biển…

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu lần lượt tham luận tập trung làm rõ những nội dung hội thảo đặt ra…/.

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi