Thứ Năm, 16/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bình Định
 Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ, với các nhóm tư liệu chính: phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX. Trong đó, đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn; một số hình ảnh tư liệu, ấn phẩm về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/1/1974 và Bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay cùng các bộ tem về phong cảnh, biển đảo Việt Nam.

Nội dung triển lãm gồm: các tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bản đồ và những cuốn Atlas liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; hình ảnh tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa, hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân và dân ở huyện đảo Trường Sa hiện nay; những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản trong và ngoài nước; hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa; hình ảnh của tỉnh Bình Định trong công cuộc xây dựng, phát triển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hao quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông.

Đây là triển lãm được tổ chức quy mô cấp Bộ, đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước nhằm thông tin tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, nhất là các tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ Tổ quốc đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử đã được công bố./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè