Thứ Bảy, 25/5/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho cán bộ phụ nữ
 Quang cảnh hội nghị (Ảnh: PV)

Tại Hội nghị, gần 250 đại biểu đã nghe báo cáo viên là đại diện lãnh đạo một số cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa báo cáo, thảo luận  những nội dung quan trọng, cập nhật về biển, đảo Việt Nam: tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ gìn, củng cố mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; vấn đề tài nguyên, môi trường biển hiện nay và những thách thức của Việt Nam trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; thực trạng công tác bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản và những vấn đề đặt ra đối với kinh tế thủy sản Việt Nam hiện nay...

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ khu vực ven biển, chia sẻ thông tin về các hoạt động, mô hình, công tác Hội đạt hiệu quả cao, nhất là trong tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Những thông tin, kiến thức trình bày tại Hội nghị góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và  hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian tới./.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi