Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam
Các chiến sĩ Cảnh sát biển - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thực thi nhiệm vụ trên biển (Ảnh: TTXVN) 

Theo Điều 26 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

1. Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Có 4 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, bao gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

- Đơn vị cấp cơ sở.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi