Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Trang bị kiến thức pháp luật cho ngư dân bám biển vươn khơi
 BĐBP Quảng Ngãi cấp phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân (Ảnh: bienphong.com.vn)

Qua đó, ngư dân đã nắm bắt cụ thể những quy định pháp luật về biển, quy định về đánh bắt trên biển. Ngư dân cũng đã cam kết không đưa tàu cá ra nước ngoài khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, chủ động thông tin cho cơ quan chức năng về tàu thuyền của người thân khi bị nước ngoài bắt giữ, thường xuyên mở máy liên lạc khi hoạt động trên các vùng biển xa bờ, không sử dụng chất nổ, xung điện và các loại hình khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt. Trong các kiến thức pháp luật trang bị cho ngư dân, việc khai thác và sử dụng tài nguyên biển đảo gắn liền với công cuộc bám biển của ngư dân. Cụ thể, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015 nêu rõ:

Điều 41. Khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo

1. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên đối với quần đảo, đảo được thực hiện như đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên trên đất liền theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Đối với quần đảo, đảo phải bảo vệ, bảo tồn, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng mới công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị;

b) Tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo, chất lượng đất;

c) Khai thác, đào đắp, cải tạo đất, đá; khai thác khoáng sản, nước ngầm; mang những thành tạo tự nhiên ra khỏi quần đảo, đảo;

d) Khai hoang, chặt cây, xâm hại thảm thực vật; mang thực vật hoang dã ra khỏi quần đảo, đảo;

đ) Săn bắt, mang động vật ra khỏi quần đảo, đảo; chăn thả gia súc, đưa sinh vật ngoại lai lên quần đảo, đảo;

e) Thải hoặc đưa chất thải lên quần đảo, đảo.

3. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cho phép thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, nghiêm cấm các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng mới công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị;

b) Tác động làm thay đổi địa hình, địa mạo;

c) Khai hoang, khai thác, đào đắp, cải tạo đất, đá; khai thác khoáng sản; mang những thành tạo tự nhiên ra khỏi bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm;

d) Thải hoặc đưa chất thải lên bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm.

5. Các hoạt động quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này được phép thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của Nhà nước Việt Nam; thực hiện công tác quản lý nhà nước;

b) Phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát, đánh giá về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; thực hiện chương trình, đề án, dự án của Nhà nước;

c) Phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn;

d) Các trường hợp khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. ./.

Thanh Bùi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>