Thứ Bảy, 29/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tuyên truyền kiến thức về biển, đảo cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng
 Cán bộ BĐBP Sóc Trăng thông tin một số nội dung về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Ảnh: Văn Long)

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức liên quan đến các nội dung như: Thông tin về vấn đề Biển Đông; Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề Biển Đông; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định 71/2015/NĐ-CP, ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018; Lịch sử vùng đất Tây Nam bộ; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới biển của tỉnh về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Nguồn: bienphong.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi