Thứ Bảy, 22/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Vật, chất được cấp phép nhận chìm ở biển
Khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm phù hợp với quy hoạch về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Ảnh minh họa)

Bạn đọc Lê Đình Tú ở Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi: Vật, chất được cấp phép nhận chìm ở biển phải đáp ứng các yêu cầu nào? 

Trả lời: Nội dung liên quan đến câu hỏi này nằm trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua Luật số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch nước công bố Lệnh số 10/2015/L-CTN ngày 08/7/2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Cụ thể trong Điều 58 của Luật số 82/2015/QH13 nêu rõ:

Điều 58. Vật, chất được nhận chìm ở biển

Vật, chất được nhận chìm ở biển

Vật, chất được cấp phép nhận chìm ở biển phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Không chứa chất phóng xạ, chất độc vượt quy chuẩn kỹ thuật an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; bảo đảm không tác động có hại đến sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản;

- Không thể đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền hoặc việc đổ thải, lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế - xã hội;

- Khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm phù hợp với quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm được xem xét trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Chính phủ quy định Danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển, gồm 8 nhóm vật, chất, cụ thể như sau:

1. Chất nạo vét.

2. Bùn thải.

3. Các chất thải từ thủy sản hoặc các chất thải phát sinh từ hoạt động chế biến thủy sản.

4. Tàu thuyền, giàn nổi hoặc các công trình nhân tạo ở biển.

5. Các chất địa chất trơ và chất vô cơ.

6. Các chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên.

7. Các vật thể lớn được tạo thành chủ yếu từ sắt, thép, bê-tông và các chất tương tự không độc hại mà trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể không có cách xử lý nào tốt hơn là nhận chìm.

8. Carbon dioxide (CO2) được thu và lưu trữ./.

Thanh Bùi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi