Thứ Hai, 27/5/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam
Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, chặt chẽ, đầy đủ cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. (ẢNh: TTXVN)

Thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật để thực hiện Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc, chặt chẽ, đầy đủ cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển, đây là nội dung quan trọng của dự thảo luật chi phối toàn bộ nội dung dự án luật. Cơ bản các ý kiến tán thành xác định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang. Việc thực thi pháp luật trên biển hiện nay không chỉ có lực lượng cảnh sát biển, mà còn nhiều lực lượng khác tham gia như hải quân, kiểm ngư, biên phòng...

Một số đại biểu đề nghị phân tích, nghiên cứu kỹ, đảm bảo phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo theo đúng nguyên tắc một cơ quan tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính./.

Duy Mạnh (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi