Thứ Ba, 11/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Hơn 5 triệu USD hỗ trợ phát triển thanh niên giai đoạn 2017 - 2021
 Các đại biểu tại lễ ký kết dự án (Ảnh: nhandan.com.vn)

Theo đó, UNFPA tài trợ 5,1 triệu USD cho giai đoạn 2017 - 2021, giúp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách phát triển toàn diện đối với thanh niên. Đây cũng là một phần trong Kế hoạch Chiến lược chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021.

Phát biểu tại lễ ký kết dự án, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: “Theo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, phát triển thanh niên toàn diện bao gồm các vấn đề về giáo dục, đào tạo nghề nghiệp và việc làm; văn hóa, sức khỏe và kỹ năng sống để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng khi dân số trong độ tuổi lao động lần đầu tiên trong lịch sử nhân khẩu quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất, trong đó một bộ phận đáng kể là thanh niên. Theo kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2015, số lượng người ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên từ 10 tuổi đến 29 tuổi chiếm khoảng 30% tổng dân số. Việc đầu tư vào phát triển thanh niên toàn diện trong thời gian tới sẽ mở ra cơ hội cho Việt Nam tận dụng thời kỳ dân số vàng để phát triển kinh tế - xã hội”./.

Hoàng Anh (theo nhandan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi