Chủ Nhật, 26/5/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi lễ
(Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế là yêu cầu cơ bản đã được Ðảng và Nhà nước đặt ra từ lâu. Ðồng thời là một bước quan trọng để phân biệt rõ hơn, tách bạch hơn chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của DN. Thủ tướng lưu ý, không phải việc chuyển giao 19 tập đoàn, tổng công ty (TÐ-TCT) về Ủy ban thì vai trò của các bộ giảm vì các bộ là tư lệnh lĩnh vực, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đổi mới khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực…

Theo Thủ tướng, không chỉ Chính phủ mà các cơ quan và dư luận xã hội đang theo dõi và kỳ vọng rất lớn vào hoạt động của Ủy ban trong đổi mới tư duy, quản trị và cách thức quản lý tổ chức hoạt động của DNNN. Ủy ban cần khắc phục yếu kém, cải thiện và tạo sự khác biệt lớn về hiệu quả hoạt động của DNNN để các DNNN nói chung và từng TÐ-TCT nói riêng kinh doanh ngày càng hiệu quả, cạnh tranh thành công không chỉ ở thị trường trong nước mà cả ở thị trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Sau khi có Ủy ban, tính hiệu quả và cạnh tranh của DNNN phải cao hơn nữa. Ủy ban có vai trò rất chủ chốt vì được Ðảng và Nhà nước giao quản lý số vốn gần 1 triệu tỷ đồng, tổng tài sản 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm hai phần ba tổng số vốn tài sản tại DN. Những đơn vị bàn giao về Ủy ban đều là đơn vị trọng yếu của nền kinh tế, thuộc cân đối lớn của Nhà nước. "Chúng ta có hai con đường: Một là, xây dựng Ủy ban chuyên nghiệp, hiện đại, từ đó thúc đẩy cải cách mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả toàn diện trong toàn bộ hệ thống DNNN. Con đường thứ hai là tạo ra cơ quan quan liêu kiểu cũ, có thể là gánh nặng cho hệ thống DN cũng như cho đất nước. Trong hai con đường đó, tôi xin thay mặt Chính phủ tuyên bố lựa chọn đường thứ nhất, khó hơn nhưng tôi tin tưởng các đồng chí có mặt ở đây hôm nay đều nhất trí chọn con đường này. Ðó là xây dựng một Ủy ban chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN chứ không phải cơ quan hành chính tầng nấc phức tạp cho DN", Thủ tướng nói.

Ðể làm tốt trọng trách nêu trên, Thủ tướng đề nghị Ủy ban tập trung vào sáu nhiệm vụ chính: Một là, nhanh chóng kiện toàn bộ máy hành chính theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, tuyển dụng và bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất vào đúng vị trí; có cơ chế giám sát nội bộ không để kẽ hở tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện các công cụ quản lý giám sát hoạt động quản lý người đại diện chế độ báo cáo các TÐ-TCT nhận bàn giao. Nhấn mạnh nhiệm vụ này, Thủ tướng dẫn chứng: Từ sự đổ bể ở Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã phải kiểm điểm rất nhiều, cho nên cảnh báo trước vẫn tốt hơn cảnh báo muộn. Chính vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm giải trình trong từng cấp của Ủy ban cũng như các DN là rất cần thiết.

Hai là, hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ hàng đầu của đất nước, nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào giải pháp quản lý giám sát vốn DNNN trên ứng dụng công nghệ 4.0. Chỉ bằng cách đó, Ủy ban mới tạo điều kiện, tạo môi trường kinh doanh tốt cho DN. Bổ sung hoàn thiện chiến lược phát triển các TÐ-TCT thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao quản trị DN theo thông lệ quốc tế. Ðặc biệt, cần đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa nhanh hơn, chất lượng hơn, đi liền với chống thất thoát.

Ba là, thúc đẩy DN đi sâu nghiên cứu, đổi mới công nghệ, liên tục nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, trở thành hình mẫu trong nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ, hình mẫu về quản trị DN theo các tiêu chí quản trị toàn cầu.

Bốn là, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động DN, giám sát tình trạng thất thoát vốn nhà nước, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của DNNN.

Năm là, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý sử dụng vốn nhà nước, đi đôi với quản lý hiệu quả để tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, không phải teo tóp đi.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong xây dựng phương án, lộ trình công việc cần thiết để tiếp nhận và quản lý 19 TÐ-TCT, báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ những khó khăn vướng mắc cần giải quyết.

"Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban thực hiện tất cả công việc cần thiết để có sự đổi mới mạnh mẽ, khác biệt trong việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN. Sau một năm hoạt động không chỉ sơ kết, tổng kết mà phải đánh giá những việc đã làm, góp phần vào tăng trưởng, giải quyết việc làm, nộp ngân sách nhà nước, đồng thời, vun đắp môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch và công bằng đối với các thành phần kinh tế. Ủy ban ra đời phải có sự khác biệt tốt hơn cho môi trường kinh doanh, cho phát triển của DN", Thủ tướng nhấn mạnh.

* Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Giám sát và Thẩm định đầu tư (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư), giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban.

* Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, Ủy ban đã ký Biên bản hợp tác về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 DN với năm bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin Truyền thông và Tài chính. Theo quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, Ủy ban thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN kể từ ngày Nghị định được ký ban hành (29/9/2018)./.

Nguồn: nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi