Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Luật PPP của Việt Nam sẽ được xem xét ngay trong năm 2018
Tận dụng những thế mạnh của PPP là cần thiết để phát triển hạ tầng kỹ thuật (Ảnh: baodauthau.vn)

Theo ước tính của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong giai đoạn từ 2015 – 2025, nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam trung bình khoảng 16 - 17 tỷ USD và theo ước tính của Ngân hàng HSBC là khoảng 17,2 tỷ USD. Vì thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước xây dựng kết cấu hạ tầng theo mô hình hợp tác công - tư (PPP) là một trong những giải pháp cần thiết.

Năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu. Tuy nhiên, các văn bản chính sách này vẫn còn hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

Trước thực tế và yêu cầu khách quan, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng Luật PPP nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, hạn chế về pháp lý liên quan đến hình thức này; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý, hỗ trợ thực hiện các dự án PPP trong thời gian tới.

Luật PPP dự kiến xây dựng từ 2018 – 2020 với 3 giai đoạn: Đề xuất các nhóm chính sách lớn để trình Quốc hội thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng luật; soạn thảo dự thảo luật và dự kiến một số nội dung lớn của các nghị định hướng dẫn. Giai đoạn 3 là thông qua dự thảo luật và soạn thảo các nghị định hướng dẫn.

Đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư (được giao xây dựng luật) đã hoàn thành gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và trình hồ sơ đề nghị xây dựng luật lên chính phủ. Dự kiến dự án luật sẽ được chính phủ xem xét tại kỳ họp chính phủ trong tháng 5 và trình Quốc hội vào tháng 7/2018./.

Mạnh Đức (tổng hợp)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi