Thứ Tư, 12/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Nội dung chi tiết giấy phép nhận chìm ở biển
Ảnh minh họa (Nguồn: PV) 

Bạn Ngô Tiến Hùng ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết các Giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung gì?

Trả lời: Giấy phép nhận chìm ở biển được quy định tại Điều 59, Luật số 82/2015/QH13 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016).

Cụ thể điều Điều 59 quy định:

1. Giấy phép nhận chìm ở biển gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tên tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

b) Tên, khối lượng, kích thước, thành phần của vật được nhận chìm; tên, loại, khối lượng, thành phần của chất được nhận chìm;

c) Vị trí, ranh giới, tọa độ, diện tích khu vực biển được sử dụng để nhận chìm;

d) Phương tiện chuyên chở, cách thức nhận chìm;

đ) Thời điểm và thời hạn được phép thực hiện hoạt động nhận chìm;

e) Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển;

g) Hiệu lực thi hành.

2. Thời hạn của Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét trên cơ sở vật, chất được nhận chìm, quy mô, tính chất hoạt động nhận chìm và khu vực biển được sử dụng để nhận chìm tối đa không quá 02 năm và được gia hạn một lần nhưng không quá 01 năm./.

BBT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>