Thứ Hai, 6/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Quốc hội quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: TTXVN) 

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội với 422/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, cụ thể là:

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội;

Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;

Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;

Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Trong ngày làm việc, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam gồm 7 chương, 34 điều được xây dựng nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới quốc gia, trong đó có Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, dự thảo Luật Biên phòng tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của Bộ đội Biên phòng nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thảo luận ở hội trường, đa số các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Dự luật này sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp sau trước khi biểu quyết./.

QM (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi