Chủ Nhật, 9/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Quốc hội thông qua ba dự thảo luật
 Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), với tỷ lệ 90,68% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

*Sáng cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với 92,34% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều có bố cục gồm 03 Điều. Cụ thể, Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021./.

HN (theo daibieunhandan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>