Chủ Nhật, 24/1/2021
Hotline: 08045542 - 08045075
Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Lực lượng dự bị động viên
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi).
(Ảnh:
 TTXVN)

Chiều 26/11, với 92,13% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Luật gồm 10 chương, 135 điều quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên.
(Ảnh: TTXVN)

Cũng trong chiều 26/11, với 92,96% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên.

Luật gồm 5 chương, 41 điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Luật quy định việc tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên là: Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên.

Đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%, dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020./.

HA (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất