Thứ Ba, 11/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng nhận chìm đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở biển
 Ảnh minh họa (Nguồn: PV)

Bạn Mai Công Thành ở Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết các tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng nhậm chìm tới các hoạt động khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy, hải sản gồm các nội dung gì?

Trả lời: Phụ lục 03, Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng nhậm chìm tới các hoạt động khai thác khoáng sản và nuôi trồng thủy, hải sản. Cụ thể như sau:

Không ảnh hưởng: Là các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản và dầu khí; sản xuất năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời trên biển; khu nuôi trồng thủy, hải sản nằm các hành lang, khu vực bảo vệ tối thiểu 10km 

Mức độ ảnh hưởng: Các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản và dầu khí; sản xuất năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời trên biển; khu nuôi trồng thủy, hải sản nằm các hành lang, khu vực bảo vệ từ 5-10km, chất nạo vét được nhận chìm có lan tới khu vực này tuy nhiên không làm ảnh hưởng, thiệt hại đến các hoạt động diễn ra trong khu vực.   

Mức độ ảnh hưởng cao của các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản và dầu khí; sản xuất năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời trên biển; khu nuôi trồng thủy, hải sản là nằm các hành lang, khu vực bảo vệ từ 1-5km, chất nạo vét được nhận chìm có lan tới khu vực này làm ảnh hưởng, thiệt hại đến các hoạt động diễn ra trong khu vực. /.

BBT

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>