Chủ Nhật, 16/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Việt Nam dành hơn 30 nghìn tỷ đồng phát triển hạ tầng du lịch
Các địa bàn trọng điểm vùng sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, tầm cỡ khu vực và thế giới. (Trong ảnh: Bãi biển Sầm Sơn - Thanh Hóa)

Theo quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020", mục tiêu của Chương trình là phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, góp phần tạo thuận lợi cho du khách; thu hút đầu tư trong, ngoài nước vào các khu du lịch quốc gia, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng du lịch. Từ đó hình thành các khu du lịch có tầm cỡ khu vực và thế giới, có sức cạnh tranh cao, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Chương trình phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm đồng bộ về cơ bản kết cấu hạ tầng cho 3-5 khu du lịch quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho du khách; thu hút đầu tư trong và ngoài nước; hỗ trợ đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.

Theo lộ trình, Chương trình trên được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với tổng kinh phí hơn 30 nghìn tỷ đồng tại các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng; các địa phương có khu, điểm, tuyến du lịch được xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó ưu tiên hỗ trợ các tỉnh nghèo, không tự cân đối được ngân sách.

Dự án được hỗ trợ gồm: Đường từ trục chính đến khu du lịch, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng; đường trục chính, hệ thống xử lý chất thải trong khu, điểm du lịch; các dự án xây dựng xử lý chất thải, bảo vệ môi trường các khu, điểm du lịch quốc gia; kè hoặc nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng.

Đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách Trung ương xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án chuyển tiếp đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục hỗ trợ theo tỷ lệ cũ đã được thẩm định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành các dự án theo đúng các quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, hỗ trợ theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công - tư./. 

Văn Đức (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi