Chủ Nhật, 17/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
 • Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

  (TTĐN) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có hiệu lực từ ngày 8/3 tới đây. Thông tư được Bộ Công thương xây dựng với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa, nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định CPTPP.

 • Việt Nam và cơ chế kết nối một cửa quốc gia ASEAN

  (TTĐN) - Ngay từ thời điểm xây dựng dự thảo Nghị định, Hiệp định thư đưa nội dung của các điều ước vào thực hiện, Việt Nam đã chủ động tham gia các nhóm làm việc ASEAN, nỗ lực cùng các quốc gia khác triển khai cơ chế 1 cửa ASEAN để đảm bảo chính thức khởi hành khi đủ 10 nước ASEAN phê chuẩn.

 • Phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  (TTĐN) - Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể ngay từ sau Tết, phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 (được tổ chức vào ngày 31/1).

 • Thủ tướng chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

  (TTĐN) - Ngày 3/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản biểu dương cán bộ, công chức tiếp dân trên cả nước.

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn giao thông

  (TTĐN) - Ngày 1/2, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Sau đây là toàn văn Kết luận số 45-KL/TW.

 • Hoàn thiện chính sách đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá tại 4 tỉnh miền Trung

  (TTĐN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tại 04 tỉnh miền Trung.

 • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện hiệp định CPTPP

  (TTĐN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

 • Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  (TTĐN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 6-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

 • Áp dụng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP từ tháng 3/2019

  (TTĐN) - Với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP.

 • Bộ Công Thương ban hành thông tư về phát triển dự án điện gió

  (TTĐN) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10