Thứ Ba, 23/10/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
 • Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

  (TTĐN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 • Hướng dẫn thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  (TTĐN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 • Sửa đổi luật để loại bỏ giấy phép trái quy luật kinh tế thị trường

  (TTĐN) - Nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch là bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm, như quy hoạch công nghiệp hóa chất, quy hoạch công nghiệp dược,… đang tồn tại.

 • Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

  (TTĐN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Nghị định quy định rõ việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế.

 • Tạo khuôn khổ pháp lý, tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

  (TTĐN) - Với 7 Chương, 40 Điều, Luật Quốc phòng (sửa đổi) có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

 • Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

  (TTĐN) - Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.

 • Luật An ninh mạng: Công cụ bảo vệ người dân khỏi thông tin xấu, độc

  (TTĐN) - Luật An ninh mạng có những quy định nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu, độc bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này.

 • Nhiều bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng

  (TTĐN) - Hiện tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ở Việt Nam đã đạt 86,6% dân số. Thực tế cho thấy Quỹ bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng đối với bệnh nhân khi không may ốm đau, nhất là bệnh nhân mắc bệnh trọng, điều trị dài ngày. Đặc biệt, có những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được chi trả từ 1-5 tỷ đồng.

 • Việt Nam đầu tư thêm gần 4 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách năm 2018

  (TTĐN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 3.945,415 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2018 (đợt 2) cho các bộ, địa phương theo ngành, lĩnh vực và danh mục dự án.

 • Việt Nam công bố 7 bộ luật mới

  (TTĐN) - Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 bộ luật: Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật sửa đổi, bổ sung 11 điều luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10