Thứ Bảy, 4/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Hội nghị
(Ảnh: qdnd.vn)
 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - đã trình bày báo cáo trung tâm về công tác chuẩn bị. Theo đó, Công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng được triển khai từ sớm, trong đó Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4-2018.

Tiếp đó, các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Danh mục các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ.

Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 được triển khai từ đầu năm 2019 ở nhiều cấp nhân các chuyến thăm, tại các cơ chế đối thoại và bên lề các sự kiện đa phương. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trên các mặt công tác, từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã báo cáo công tác chuẩn bị và xin ý kiến chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương các cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020; nhấn mạnh việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế; thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng về hội nhập quốc tế, góp phần vào thành công chung trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo, trước hết cần quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm ASEAN 2020. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là về con người, kế hoạch, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho năm ASEAN 2020./.    

   Nguồn:qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi