Thứ Sáu, 22/3/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh trao tặng chiếc chiêng Mường, sản phẩm văn hóa đặc sắc của Hòa Bình cho ông Saysomphone Phomvihane (Ảnh: TTXVN) 

Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thay mặt lãnh đạo và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình phấn khởi chào đón đoàn, chia sẻ tình cảm thủy chung, gắn bó giữa hai nước, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Saysomphone Phomvihane chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã giành nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Ông Saysomphone Phomvihane cũng cho rằng trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân và đế quốc trước đây, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đùm bọc, giúp đỡ cách mạng Lào, bố trí địa điểm để diễn ra Đại hội trù bị Đảng nhân dân Cách mạng Lào lần thứ II và cơ sở Đài Phát thanh Phathét Lào - đó là di tích lịch sử quý giá được giữ gìn, góp phần hun đúc tình cảm cho các thế hệ hai nước hôm nay và mai sau./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi