Thứ Sáu, 22/3/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội thảo khởi động xây dựng khung phối hợp thực hiện NDC của Việt Nam
 Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: monre.gov.vn)

Việc thực hiện Thỏa thuận Parisvề biến đổi khí hậu là thông qua NDC. Đó là những đóng góp cụ thể của các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) về thích ứng, giảm nhẹ, tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực phù hợp với hoàn cảnh của quốc gia. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động để xây dựng Kế hoạch Đối tác của NDC còn được gọi là Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris (PIPA) hay còn gọi là Ma trận của PIPA cho Việt Nam.

Từ năm 2017, Đơn vị Hỗ trợ Đối tác NDC (NDCP) và một số thành viên của NDCP tại Việt Nam là UNDP, GIZ và WB đã giúp Việt Nam phát triển phiên bản Ma trận đầu tiên. Trong thời gian tới, cần mở rộng ma trận cho nhiều đối tác hơn và sắp xếp theo hướng đạt được nhanh chóng của PIPA, đặc biệt chú trọng vào những lĩnh vực cần hỗ trợ nhiều hơn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, thực hiện các hành động về biến đổi khí hậu như cam kết trong NDC là mới đối với nhiều nước, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển và đòi hỏi những nỗ lực của tất cả các bên. Các bài học từ một quốc gia có thể rất hữu ích các quốc gia khác. Đây là một trong những lý do chính để thành lập Đối tác NDC (NDCP - NDC Partnership).

Phạm vi của Đối tác NDC ngoài việc chia sẻ kiến thức còn nhằm nhanh chóng thực hiện Thỏa thuận Paris ở các nước thông qua việc cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo sự phối hợp thực hiện và các đối tác phát triển để để đánh giá tác động tổng thể và xây dựng năng lực, dưới cách tiếp cận và sự lãnh đạo của Chính phủ các quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia sự kiện khởi động của NDCP trong COP22 tại Marrakech, Ma rốc 2017. Sau COP22, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức gia nhập NDCP từ năm 2017. Hiện nay, 71 quốc gia, 15 tổ chức quốc tế là thành viên của NDCP.

Để tập hợp các nỗ lực thực hiện NDC của một quốc gia, ông Phạm Văn Tấn cho rằng, ma trận PIPA mà NDC Partnership hỗ trợ Việt Nam phát triển sẽ là một công cụ thiết yếu. Ma trận PIPA là một kế hoạch hành động dựa trên kết quả nhiều năm của nhiều bên liên quan được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của Chính phủ với sự hỗ trợ của các thành viên của Đối tác NDC. Ma trận dựa vào các kế hoạch hiện hành của Chính phủ, sẽ được phát triển thông qua một quá trình có sự tham gia với các bộ ngành, các đối tác phát triển và các đối tác liên quan khác.

Ma trận sẽ góp phần minh bạch và theo dõi tiến độ. “Đây không chỉ là cách Chính phủ sẽ làm việc với các đối tác phát triển, mà còn với các tổ chức xã hội dân sự, các nhà đầu tư trong khu vực tư nhân, tất cả đều hướng đến các mục tiêu chung để theo dõi quá trình thực hiện NDC.” – Ông Phạm Văn Tấn nói.

Tại Hội thảo khởi động, các đại biểu đã trao đổi về phối hợp để cập nhật kế hoạch (ma trận); các lĩnh vực hỗ trợ chính cần xây dựng trên PIPA và SP-RCC; tự động hoá hệ thống để theo dõi và chia sẻ thông tin về NDC cho ViệtNam;…/.

Nguồn: monre.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi