Thứ Năm, 13/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
JICA hỗ trợ thúc đẩy đáp ứng nhu cầu tài chính toàn diện đa dạng của phụ nữ tại Việt Nam
Quang cảnh lễ ký kết (Nguồn: JICA)  

Dự án Hợp tác Kỹ thuật dự kiến được triển khai từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2021. Trong khuôn khổ dự án, JICA và HLHPNVN sẽ hợp tác chặt chẽ triển khai hoạt động đào tạo cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính (các tổ chức tài chính vi mô chính thức, các chương trình tài chính vi mô, các ngân hàng thương mại…) những kiến thức cơ bản về tài chính toàn diện đáp ứng giới và các thực hành tốt từ các nước khác.

Dự án sẽ hỗ trợ một số đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của người phụ nữ. Các bài học và kinh nghiệm thực tiễn thu được từ Dự án sẽ được chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phục vụ công tác xây dựng chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện.

Kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra rằng tài chính toàn diện cho phụ nữ đem lại rất nhiều lợi ích cho xã hội bên cạnh việc cải thiện mức độ hạnh phúc cho chính những người phụ nữ.

Được biết, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là điều thiết yếu để đạt được mục tiêu “phát triển toàn diện” mà JICA đang hướng tới. Tại nhiều nước, JICA mở rộng hợp tác trong phát triển các chính sách và hệ thống khuyến khích bình đẳng giới, thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ thông qua các hoạt động bao gồm nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục cho phụ nữ, hỗ trợ doanh nhân nữ, nâng cao năng lực nhằm đối phó với nạn bạo hành phụ nữ, hỗ trợ an ninh và đào tạo cho những nạn nhân của nạn mua bán người.../.

Quang Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>