Thứ Sáu, 4/12/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN
 Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Đình Luân)

Phát biểu khai mạc tại lễ công bố, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, với vai trò Chủ tịch Thống kê ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đề xuất và nhận được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thực hiện sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”. Sáng kiến này nhằm góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững, đồng bộ, thống nhất trong cộng đồng ASEAN; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN.

Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu; nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê ASEAN.

Với sự nỗ lực thực hiện của các quốc gia thành viên, sự chủ động của Thống kê ASEAN, nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN và sự hỗ trợ của dự án ARISE Plus, Báo cáo đầu kỳ các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được hoàn thiện và Cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được thiết lập.

Để bảo đảm công tác giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN đến năm 2030, Việt Nam đề xuất một số nội dung như sau: Thứ nhất, cần tiếp tục duy trì và phát huy tính chủ động của Nhóm công tác về các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN; Thứ hai, các quốc gia thành viên thường xuyên cập nhật số liệu của các chỉ tiêu phát triển bền vững; Thứ ba, cần huy động sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chỉ tiêu giám sát và đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững.

Bà TS. Julia Tijaja, Vụ trưởng Vụ Giám sát Hội nhập Asean, Ban Thư ký Asean cho biết, năm 2020, đại dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới gặp vô vàn khó khăn. Trước những khó khăn này, các quốc gia đã xây dựng các mục tiêu để khôi phục và để đạt các mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua Báo cáo đầu kỳ và cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN, chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục đại dịch COVID-19 và hướng tới tương lai phát triển bền vững. Số liệu thống kê là cần thiết và quan trọng. Qua đó, chúng ta cần tiếp tục tiến hành theo dõi, giám sát và tiếp cận các chỉ số để các quốc gia cố gắng đạt các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Igor Driesmans, Đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN đánh giá cao Báo cáo đầu kỳ và cho rằng đây là công cụ quan trọng đảm bảo tính minh bạch của các chỉ tiêu thống kê. Ông Igor Driesmans cho rằng "Chỉ có thể đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững, nếu như chúng ta cùng chung tay và cùng đảm bảo để hướng tới những mục tiêu chung".

Báo cáo đầu kỳ và cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu SDG của ASEAN là những nỗ lực của Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS) trong việc cung cấp số liệu thống kê phù hợp, kịp thời và có khả năng so sánh, phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. ACSS cam kết nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác ở khu vực cũng như quốc gia để cải thiện tính sẵn có và chất lượng dữ liệu với sự ủng hộ của các bộ ngành có liên quan.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng cục Thống kê đã giới thiệu đường link trang web mới của Tổng cục Thống kê cũng như trang thông tin năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch về Thống kê. Địa chỉ truy cập trang web mới của Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn./.

Đình Luân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>