Thứ Tư, 23/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Singapore
 Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Bqp.vn)

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình thăm và giao lưu tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Sĩ quan trẻ Quân đội Singapore diễn ra từ ngày 1 - 5/7; là năm thứ 7 Bộ Quốc phòng hai nước nhất trí cho phép luân phiên hàng năm tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ.

Hoạt động này nhằm góp phần thực hiện nhận thức chung của hai nhà nước, quân đội hai nước về tăng cường giao lưu nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho sĩ quan trẻ, nhân dân hai nước về việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng thiết thực, hiệu quả và sâu sắc hơn; chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của hai nước cũng như của khu vực và thế giới nói chung.

Tại tọa đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình đất nước, quân đội và đội ngũ sĩ quan trẻ mỗi nước. Hai bên đánh giá trong những năm qua, sĩ quan trẻ hai nước là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội, luôn kế thừa, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quân đội mỗi nước. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước ngày nay, lực lượng sĩ quan trẻ hai nước luôn tiếp tục khẳng định vai trò của quân đội mỗi nước trong Cộng đồng ASEAN đối với việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Hai trưởng Đoàn đại biểu Sĩ quan trẻ Quân đội hai nước cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ sĩ quan trẻ và nhân dân hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược; tiếp tục tham mưu đề xuất cho Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ quân đội hai nước trên các lĩnh vực./.

Nguồn: Bqp.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>