Thứ Hai, 25/1/2021
Hotline: 08045542 - 08045075
Triển khai hiệu quả các chương trình khoa học - công nghệ hỗn hợp Việt - Nga

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, chủ trì phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, chủ trì phiên họp.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết phiên họp lần thứ 30 của Ủy ban phối hợp, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, nhấn mạnh, năm 2020, các đề tài, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga đã được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Liên bang Nga và Việt Nam. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của phía Việt Nam do Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đảm nhiệm cơ bản được hoàn thành.

Trung tâm đã xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gắn với nhu cầu thực tế phục vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng quan trọng đều đạt được trên cả 3 hướng gồm: độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Công tác đào tạo cán bộ, công tác tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong năm 2020; biểu dương Trung tâm đã rất tích cực, chủ động tận dụng những lợi thế sẵn có, tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; phối hợp tốt với phía Nga và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học - công nghệ đã xây dựng...; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung cho Phiên họp lần thứ 31 Ủy ban phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất