Thứ Sáu, 22/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Triển khai hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài
 
Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và Tỉnh Hà Giang tháng 9/2017 (Ảnh: TTXVN) 

Các đại biểu đã nêu ý kiến về phương hướng, giải pháp triển khai hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài tại các bộ, ngành, địa phương thời gian tới.

Nâng cao nhận thức

Bà Lý Thị Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang cho biết, do vị trí địa lý và đặc thù là tỉnh miền núi phía Bắc, Hà Giang là địa bàn được các tổ chức phi chính phủ nước ngoài rất quan tâm và có nhiều hoạt động hỗ trợ. 

Thông qua sự hỗ trợ và giới thiệu của Ủy ban công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tỉnh Hà Giang đã tiếp cận nhiều hơn với những tổ chức phi chính phủ nước ngoài có uy tín, năng lực, phù hợp với nhu cầu của địa phương để hợp tác; các cán bộ phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài tại Sở Ngoại vụ, các ban, ngành, đặc biệt là các cán bộ cấp huyện, xã đã nâng cao năng lực, thay đổi về nhận thức cũng như kỹ năng, cách tiếp cận trong công tác phi chính phủ nước ngoài.

Tỉnh Hà Giang mong muốn vai trò của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần rõ nét hơn nữa; đặc biệt có định hướng cụ thể hơn cho các địa phương có yêu tố nhạy cảm về các vấn đề an ninh, dân tộc.

Cập nhật thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Theo ông Lê Tiến Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, lĩnh vực các tổ chức phi chính phủ nước ngoài quan tâm, hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long chủ yếu là y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, giáo dục.

Điển hình nhất là Tổ chức Atlantic Philanthropies (AP - Hoa Kỳ), thông qua Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Atlantic Philanthropies đã kêu gọi được thêm 10 tổ chức hỗ trợ các hoạt động như tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế từ cấp cơ sở, trạm y tế đến cấp tỉnh.

Ông Lê Tiến Nam cho biết, các cơ quan triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài tại Vĩnh Long mong muốn được thường xuyên cập nhật thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, xu hướng viện trợ trong tương lai phù hợp với mục đích, yêu cầu của Việt Nam cũng như nhu cầu của địa phương; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ công chức, viên chức.

Cơ chế liên ngành phù hợp

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, để quản lý hiệu quả công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cần sử dụng tốt cơ chế liên ngành gồm 9 thành viên trong đó có các cơ quan đại diện Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành liên quan.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, trong hơn 20 năm qua, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã phát huy tốt vai trò của mình.

Ủy ban đã tích cực tham gia hoàn thiện thể chế; điều phối, liên kết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các đơn vị có nhu cầu kêu gọi viện trợ trong nước; triển khai các hoạt động hỗ trợ, tăng cường năng lực cho các bộ, ngành, các địa phương trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đồng thời, Ủy ban cũng đưa ra các định hướng, đường lối trong quá trình hợp tác để một mặt khai thác thật tốt lợi ích mà các dự án mang lại, đặc biệt là các viện trợ về kinh tế; giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Mặt khác, giúp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ ngoại giao, giúp thế giới hiểu Việt Nam hơn và Việt Nam cũng hiểu quốc tế hơn. Do vậy, đây là một mô hình phối hợp liên ngành phù hợp.

Để triển khai ngày càng hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân cho rằng, các cơ quan, bộ, ban, ngành có thể tham mưu sửa đổi một số nghị định liên quan và ban hành những cơ chế phối hợp cụ thể hơn giữa Ủy ban công tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến sự phối hợp trong cung cấp, chia sẻ thông tin; tổng hợp dữ liệu; giám sát, đánh giá hiệu quả của các dự án phi chính phủ nước ngoài, tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ.../.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi