Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Cao Bằng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh
Khu du lịch sinh thái Kolia, Phja Đén, xã Thành Công,
  huyện Nguyên Bình (Ảnh: baocaobang.vn)
 

Là tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu, các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp mặc dù được quy hoạch nhưng tiến độ đầu tư xây dựng chậm. Do vậy, việc thu hút gọi vốn đầu tư của Cao Bằng thời gian qua còn nhiều hạn chế. Nhìn chung, Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo, phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh.

Để vươn lên thoát nghèo, phát triển toàn diện, tỉnh xác định thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng với phương châm sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực ở địa phương, tập trung phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Trọng tâm là phát triển một số ngành có lợi thế của tỉnh, như: Khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; phát triển kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung cải cách hành chính, xây dựng cơ chế thông thoáng, cởi mở, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Quan tâm hỗ trợ, bảo đảm công tác giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

10 tháng năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 3.861,542 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 5.325 tỷ đồng, đạt 87,56% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10/2018 đạt 103,6 triệu USD, tăng 90% so với tháng trước. Kinh doanh du lịch đạt 92.450 lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/10/2018, thu ngân sách trên địa bàn được 1.019 tỷ đồng, đạt 91% dự toán Trung ương giao, đạt 74% dự toán HĐND giao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 268 dự án với tổng số vốn đăng ký 40.715,72 tỷ đồng, trong đó có 13 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 1.110,25 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2018 đã cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng số vốn đăng ký 2.037,258 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như khó khăn về thị trường, hạn chế về tài chính, nhiều dự án gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng hoặc phải tạm ngừng hoạt động.

Với những kết quả đã đạt được, dự kiến đến hết năm 2018, 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 7%, trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 7,1%. GRDP bình quân đầu người/năm ước đạt 24,9 triệu đồng, tương đương 1.100 USD, đạt kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 37,9% so với dự toán Trung ương giao.

Với mục tiêu thu hút đầu tư, phát huy lợi thế sẵn có của tỉnh, hiện nay và những năm tiếp theo, tỉnh tập trung thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh, phù hợp với quy hoạch, phát triển bền vững, trong đó ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng. Theo đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát  triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành nền nông nghiệp hữu cơ, hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông, lâm nghiệp; đầu tư phát triển nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Ưu tiên đầu tư vào các dự án: Trồng và chế biến tinh dầu hồi, dầu sả, tại các huyện: Thạch An, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Bảo Lạc...; trồng, phát triển cây dược liệu tại các huyện: Nguyên Bình, Thông Nông, Trà Lĩnh, Bảo Lạc; chăn nuôi bò, lợn sữa...

Đối với sản xuất công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; các dự án chế biến khoáng sản tái cơ cấu, hợp tác theo nhóm nhằm tăng năng lực tài chính, thiết bị và công nghệ, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, giảm số cơ sở chế biến để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài có hiệu quả kinh tế.

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch, phấn đấu đến năm 2020, định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch của tỉnh với các giá trị đặc trưng, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, hoạt động dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội. Ưu tiên đầu tư các dự án khai thác phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao; xây dựng khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình), Khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen (Trà Lĩnh).

Trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư phát triển các khu đô thị trên địa bàn thành phố Cao Bằng và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh nhằm tạo ra các khu đô thị văn minh, hiện đại.

Hiện nay, tỉnh đẩy mạnh việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng chương trình vận động đầu tư tại các địa bàn trọng điểm, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: baocaobang.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi