Thứ Sáu, 5/6/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hải Phòng đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước tới nay
Ảnh minh họa (Nguồn: baohaiphong.com.vn)  

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,92% (kế hoạch tăng 2,75%), khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 25,49% (kế hoạch tăng 20,5%), dịch vụ tăng 10,27% (kế hoạch tăng 12,1%).

Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 5,11%;  công nghiệp, xây dựng chiếm 43,59%; dịch vụ chiếm 44,44%... Ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng GRDP của thành phố.

Cơ cấu kinh tế của Hải Phòng tiếp tục phát triển đúng hướng phù hợp với yêu cầu thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nguồn: baohaiphong.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi