Thứ Bảy, 28/11/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hải quan: Hàng phế liệu chỉ được tái xuất khi có kết quả giám định
 Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết các lô hàng phế liệu tồn đọng chỉ được phép tái xuất sau khi có kết quả giám định xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập và không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

Ngoài ra, các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển sẽ phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu (không được chia nhỏ lô hàng, số lượng container đồng thời không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển).

Công văn nêu rõ khi các hãng tàu đề nghị bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp về việc xin tái xuất phế liệu, cục hải quan các tỉnh, thành phố sẽ đề nghị các hãng tàu ký biên bản cam kết tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Thêm vào đó, nhằm tránh việc ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường, Tổng cục Hải quan yêu cầu các container phế liệu tồn đọng tại cảng biển phải được lưu giữ nguyên trạng trong container ban đầu, không được chuyển hàng hóa sang vỏ container khác.

Theo đó, các hãng tàu tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu về nước xuất khẩu.

Về thời hạn tái xuất đối với các hãng tàu có vào bản đề nghị gia hạn thời hạn, cục hải quan các tỉnh, thành phố xem xét chấp nhận gia hạn thời hạn xuất phế liệu thêm 30 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất lần thứ nhất và chỉ thực hiện một lần. Sau khi hết thời hạn tái xuất, cơ quan hải quan địa phương sẽ báo cáo danh sách các hãng tàu không thực hiện tái xuất phế liệu về Tổng cục để tổng hợp và có biện pháp xử lý./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>