Thứ Ba, 17/9/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Khai mạc Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Đình Luân)

Nội dung chính của Hội nghị là tổng kết, đánh giá kết quả 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam, bao gồm những thành tựu đạt được, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm; Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành tham mưu cho Đảng, Chính phủ để đề ra định hướng mới thu hút FDI trong thời gian tới.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 9/2018, Việt Nam có 26.646 dự án FDI có hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 334 tỷ USD vào 19 trong số 21 ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỉ trọng lớn nhất (57,1%) trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Hiện có 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ diễn ra các phiên kết nối hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, xây dựng - bất động sản, năng lượng tái tạo, hạ tầng và logisitcs, du lịch và dịch vụ, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và tài chính - ngân hàng. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để tổ chức triển lãm giới thiệu thành tựu 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá lại hành trình 30 năm thu hút FDI của Việt Nam. 30 năm là một khoảng thời gian không dài đối với tiến trình phát triển của một đất nước, nhưng cũng là đủ để có thể đánh giá một cách khá toàn diện về kết quả thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, đó là mở cửa, thu hút FDI./.

 Đình Luân

Gửi cho bạn bè