Thứ Bảy, 29/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 38 tỷ USD
 Ảnh minh họa (nguồn: congly.vn)

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2020 ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 15,8% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,31 tỷ USD, giảm 23,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,69 tỷ USD, giảm 11,6%. So với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 giảm 14,3%.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 với kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD; thị trường Trung Quốc đạt 3,7 tỷ USD; thị trường EU đạt 2,6 tỷ USD; thị trường ASEAN đạt 1,6 tỷ USD; thị trường Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD; thị trường Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2020 ước đạt 19,1 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,7 tỷ USD, giảm 17,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,4 tỷ USD, giảm 11,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 1 ước tính giảm 11,3%.

Cán cân thương mại tháng 1 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,3 tỷ USD./.

Hoàng Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi