Thứ Ba, 23/4/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo của các chính sách phát triển
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Nguồn: Bloomberg)

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong hoạch định chính sách, Việt Nam luôn xác định phải tạo động lực, cơ hội cho doanh nghiệp và người dân kinh doanh; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả của chính sách.

Việt Nam có dân số trẻ và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Khoảng 60% trong 93 triệu người dân Việt Nam dưới 35 tuổi và khoảng 54% dân số sử dụng internet. Đây là điều kiện thuận lợi và là thị trường đủ lớn cho phát triển kinh tế số và đầu tư các mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam.

Việt Nam đang thực hiện các chính sách tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp. Đồng thời tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việt Nam xác định kinh tế số là một trong những trụ cột tất yếu và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần kinh doanh của Việt Nam còn được phản ánh trong chiến lược hội nhập quốc tế. Việt Nam đã tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết sẽ giúp thúc đẩy tinh thần kinh doanh và hoàn thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Việt Nam ủng hộ tăng cường hệ thống thương mại đa phương tự do, công bằng, minh bạch và dựa trên luật lệ quốc tế.

Chính phủ sẽ kiến tạo môi trường thuận lợi như một hệ sinh thái cho phát triển kinh tế số, trước hết là môi trường pháp lý, cơ chế chính sách, thể hiện nhất quán quan điểm cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm với các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng ứng dụng công nghệ số của thời đại Cách mạng 4.0; tạo sự lan toả trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đẩy mạnh công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn liền với chuyển đổi số. Xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, xã hội số, gắn kết chặt chẽ với cải cách thể chế và ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung đầu tư, phát triển công nghệ 4G, 5G; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng thông tin, bảo đảm người dân có thể tiếp cận hạ tầng thông tin. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số, nhất là nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đẩy mạnh phổ cập tin học trong giáo dục phổ thông để tiến tới trang bị kỹ năng số cho mọi người dân; có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ưu tiên các ý tưởng mới về công nghệ kỹ thuật số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội./.

Hải Nam (theo TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi