Chủ Nhật, 16/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Xây dựng Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Cần Thơ tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Triển khai kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của thành phố, nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII), khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố để tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Cần Thơ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28/9/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã có kết luận ngay trong năm 2017 cân đối bảo đảm số đầu tư để Cần Thơ xây dựng bằng nguồn vốn Trung ương phải bằng Đà Nẵng và Hải Phòng. Đây cũng là cơ hội mới để giải quyết những nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu quan trọng của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp HĐND thành phố lần này sẽ xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, từ đó quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp tạo đà cho sự phát triển bền vững của Cần Thơ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong quá trình thảo luận, các đại biểu cần quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững… bảo đảm khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi