Thứ Ba, 14/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Báo chí quân đội góp phần định hướng tốt dư luận xã hội
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị (Ảnh: qdnd.vn) 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác tuyên truyền báo chí, xuất bản quý III; định hướng tuyên truyền báo chí, xuất bản quý IV năm 2019. Trong đó nhấn mạnh: Trong quý III, báo chí quân đội đã bám sát các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và các ngày kỷ niệm của đất nước, quân đội, phản ánh kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tham dự các sự kiện, thăm và kiểm tra các đơn vị. Báo Quân đội nhân dân điện tử phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khơ-me, Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, Tạp chí Văn nghệ quân đội điện tử đã kịp thời đăng các tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, tình hình trong nước, quốc tế; các cơ quan báo chí Quân ủy Trung ương tiếp tục phát huy tốt vai trò đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần định hướng dư luận, được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao.

Các báo quân khu, quân chủng, Báo Biên phòng, Báo Quốc phòng Thủ đô, tạp chí, thông tin, bản tin đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tuyên truyền kịp thời; duy trì đều các chuyên mục, nhiều bài viết có chất lượng.

Các cơ sở in ấn chấp hành tốt quy định của pháp luật và quy chế xuất bản trong quân đội, bảo đảm hoạt động ổn định và có hiệu quả. Trong quý, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và các đơn vị đã xuất bản 138 tên sách với hơn 148.150 cuốn... Hội nghị đã nghe các đơn vị, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, TCCT báo cáo cung cấp thông tin về tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ ở đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Sang biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí, xuất bản của quân đội trong quý III năm 2019, trong đó nổi lên là: Đã tập trung tuyên truyền tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong quý; công tác tuyên truyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới mạnh mẽ, thẳng thắn, kịp thời và hiệu quả...

Về nhiệm vụ trong quý IV năm 2019, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản trong quân đội cần tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 75 năm Ngày thành lập TCCT; tăng cường các bài viết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của quân đội...

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi