Thứ Tư, 24/4/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
 Quang cảnh hội thảo (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội thảo, các nhà lý luận, nhà khoa học và đại biểu của hai bên đã trình bày và trao đổi thảo luận về hai báo cáo đề dẫn của hai Trưởng đoàn đại biểu của hai Đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam và Lào.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các yếu tố quyết định đối với công tác tư tưởng ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi nước.

Qua đó, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm như tăng cường công tác tư tưởng, lý luận; đổi mới công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng của công tác tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng-lý luận; bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các tham luận cũng chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước; nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và Lào.

Các đại biểu đã thống nhất cho rằng, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của hai Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, phù hợp với xu thế của thời đại.

Trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh-quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi hai Đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận làm nền tảng bảo đảm củng cố và tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay ở cả hai nước.

 Hội đàm giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
(Ảnh: vov.vn)

Chiều 25/7, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc làm việc với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào.

Tại cuộc làm việc hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; quan hệ giữa hai Đảng và giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo và hợp tác giữa hai Ban trong thời gian tới. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2016-2021 trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tuyên giáo; chỉ đạo các cơ quan tuyên giáo của hai Đảng từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng./.

Hải Nam (tổng hợp)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi