Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Công tác bình đẳng giới của Việt Nam có tiến bộ, được quốc tế đánh giá cao
 Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội (Ảnh: qdnd.vn)

Theo báo cáo của Chính phủ, có 10 chỉ tiêu tiệm cận đạt, đạt và vượt yêu cầu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Đó là tỷ lệ tạo việc làm mới cho lao động nữ đạt 48% và giữ ổn định trong 6 tháng qua; tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 là 97,3% trong năm 2018 và 97,37% tính đến tháng 6-2019; tỷ lệ mắc tai biến sản khoa/100.000 ca sinh là 49/100.000; tỷ lệ phá thai là 14,6/100 ca đẻ sống; 100% hệ thống thông tin cơ sở cấp phường đều dành thời lượng phát sóng cho các nội dung liên quan đến bình đẳng giới; 100% đài phát thanh và đài truyền hình ở Trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 100% số nạn nhân bị mua bán trở về thông qua trao trả và được giải cứu, số nạn nhân bị mua bán tự trở về được phát hiện, hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; 100% thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có liên quan đến bình đẳng giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép; bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

Bên cạnh đó, có 4 chỉ tiêu không đạt nhưng có tiến bộ so với năm 2017. Đó là tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo nữ đạt 47% (tăng 7% so với năm 2017), tỷ lệ UBND cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 7,5%, cấp huyện đạt 12,7%, cấp xã đạt 6,38%, có 2.951 nữ cán bộ giữ chức vụ từ phó giám đốc sở và tương đương trở lên; 53,16% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội có tỷ lệ cán bộ nữ từ 30% trở lên, có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ nữ lao động nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 19,1% (tăng 4% so với năm 2017); tỷ lệ phụ nữ được xét nghiệm sàng lọc HIV trước và trong khi mang thai đạt 45,6% (tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017).

 Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: qdnd.vn)

Có 2 chỉ tiêu không được kiểm soát tốt trong năm 2018 là tỷ số giới tính khi sinh ở mức 115,1% (tăng 1,4% so với năm 2017); tỷ lệ nữ làm chủ cơ sở trên toàn quốc là 26,54% (giảm 0,95%). Ngoài ra, còn có 5 chỉ tiêu chưa thống kê được đầy đủ số liệu do tại thời điểm báo cáo chưa đến thời điểm kết thúc thống kê, hoặc không thực hiện khảo sát, thống kê trong năm 2018, hoặc chưa phù hợp với hệ thống thống kê hiện hành.

Nhìn chung, công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã đạt được tiến bộ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao: Đứng thứ 6/57 quốc gia về tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp; 56/156 quốc gia trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (tăng 9 bậc so với năm 2017), 26/156 quốc gia trong thực hiện mục tiêu 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, 77/149 quốc gia về chỉ số khoảng cách giới…/.

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>