Thứ Ba, 23/7/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài
 Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: baoquocte.vn)

Đây là lần đầu tiên Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban công tác dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của các ủy viên Ủy ban, đại diện các cơ quan tham gia cơ chế ủy ban, đại diện các bộ, ngành, tổ chức nhân dân trung ương và Lãnh đạo UBND các điểm cầu địa phương, đại diện các cơ quan đầu mối về quản lý hoạt động PCPNN, quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN và vận động viện trợ PCPNN của 62 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các sở ngành và địa phương liên quan.

Đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về cá tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, các tổ chức PCPNN tiếp tục có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết một số khó khăn và thúc đẩy quan hệ đổi ngoại nhân dân theo các định hướng ưu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, việc Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp đã có ảnh hưởng nhất định đến tình hình viện trợ nước ngoài cho Việt Nam.

Hội nghị giao ban công tác PCPNN nhằm chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam, trong đó có: công tác quản lý hoạt động và viện trợ PCPNN, công tác đảm bảo an ninh - chính trị trong hoạt động của các TCPCPNN, công tác vận động viện trợ PCPNN và cuối cùng là công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động của ủy ban với các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng thường trực đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận nhằm tăng cường hơn nữa về nhận thức, quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt tinh thần chỉ đạo của Đảng và nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban giai đoạn 1996 - 2017 vào tháng 7/2018 về công tác PCPNN.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Ủy ban đã báo cáo công tác PCPNN năm 2018 và trọng tâm công tác 2019, theo đó, hiện có 496 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Năm 2018, giá trị viện trợ đạt 286 triệu USD được trải đều trên tất cả các lĩnh vực y tế, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, giáo dục - đào tạo, môi trường…

Về công tác an ninh chính trị, các tổ chức phi chính phủ được triển khai hoạt động theo định hướng và ưu tiên trọng tâm của ta hiện nay và đã có những đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước. Hầu hết, các tổ chức phi chính phủ hoạt động tuân thủ theo quy định phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với các đối tác của Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại một số tổ chức hoạt động với tác động xấu, chống phá Việt Nam và đó chủ yếu là những nhóm không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công tác phổ biến chính sách tiếp tục bám sát và thực hiện theo chương trình công tác đề ra. Các đơn vị trong Ủy ban đã tiến hành thực hiện một số thẩm định với những đề án có tính chất phức tạp và nhạy cảm do các tổ chức phi chính phủ viện trợ cho tổ chức nhân dân.

Năm 2018, có 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài dừng hoạt động, đồng thời có 30 hồ sơ mới đăng ký. Công tác cấp gia hạn, tiếp nhận và sửa đổi giấy đăng ký được thực hiện theo đúng quy định.

Về công tác giám sát, kiểm tra, Ủy ban đã triển khai các tổ công tác kiểm tra tới các văn phòng các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam; tiến hành phổ biến, chia sẻ thông tin, tiếp tục chủ động quán triệt chỉ thị 19 và kết luận 98 thông qua việc tổ chức các cuộc họp nhóm giữa các tổ chức phi chính phủ hàng năm.

Về công tác quản lý tài chính, vận động viện trợ, Ủy ban vẫn thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, trong công tác vận động viện trợ, năm 2019 cần phải tiếp tục đổi mới phương thức và tính toán đến việc kết hợp vận động viện trợ và thúc đẩy công tác chính trị đối ngoại.

Đa dạng hoá nguồn viện trợ

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công  an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Gia Lai, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Nam... đã có báo cáo, tham luận, ý kiến đóng góp, cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban. Các ý kiến cũng đã chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế trong công tác và những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong công tác này để công tác PCPNN có những đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng.

 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: baoquocte.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về cá tổ chức phi chính phủ ước ngoài Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, qua các báo cáo, tham luận và ý kiến phát biểu, có thể thấy hoạt động của các tổ chức PCPNN tiếp tục có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện đúng định hướng và ưu tiên của Việt Nam. Giá trị viện trợ PCPNN tiếp tục được giữ ổn định.

Đáng chú ý, công tác quản lý đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN tiếp tục được đảm bảo và ngày càng nền nếp hơn thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan tham gia ủy ban. Công tác vận động viện trợ PCPNN tiếp tục được triển khai đa dạng; một số bộ, ngành và địa phương đã có những hoạt động vận động viện trợ rất thiết thực và hiệu quả trong năm 2018.

Đặc biệt, sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban giai đoạn 1996 - 2017 với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ ban đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo và định hướng của Thủ tướng Chính phủ để hoạt động của Ủy ban và công tác PCPNN ngày càng bài bản và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về cá tổ chức phi chính phủ nước ngoài mong muốn các các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan và các thành viên Ủy ban tiếp tục quán triệt nội dung và tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 19 và Kết luận 98 của Ban Bí thư trong công tác PCPNN cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Uỷ ban giai đoạn 1996-2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động PCPNN, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương cũng như giữa các cơ quan trung ương với địa phương trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ PCPNN để có các biện pháp xử kịp thời, khéo léo và hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu về an ninh - chính trị và đối ngoại.

Một trong những nhiệm vụ thời gian tới là đẩy mạnh công tác chia sẻ thông tin, tăng cường nâng cao năng lực cho các cơ quan đầu mối về công tác PCPNN tại các địa phương, bộ, ngành; Tiếp tục đa dạng hoá nguồn viện trợ, đối tượng và phương thức vận động viện trợ… , Chủ nhiệm Ủy ban công tác về cá tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói.

Đối với các cơ quan tham gia cơ chế Uỷ ban, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về cá tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cần trình Chính phủ ban hành các văn bản pháp quy liên quan theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về tăng cường hợp tác với các tổ chức PCPNN./.

Nguồn: baoquocte.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi