Thứ Bảy, 15/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội thảo khoa học toàn quốc về văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Gần 200 đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: VOV)

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có gần 200 đại biểu là các chuyên gia hàng đầu, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban, ngành, các nhà xuất bản và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trong nước theo các xu hướng, các khuynh hướng vận động và phát triển; trên cơ sở đó đề xuất định hướng, các giải pháp tiếp tục phát triển lĩnh vực này trong thời kỳ mới.

67 bài tham luận của các chuyên gia hàng đầu, các các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình lĩnh vực văn học, nghệ thuật được gửi đến và trình bày tại hội thảo.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X), văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu trên các phương diện sáng tác, lý luận, phê bình, sản xuất, trình diễn và quảng bá tác phẩm... Tuy nhiên, đời sống văn học, nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng sự trông đợi của công chúng... Hoạt động lý luận, phê bình còn trầm lắng, mang tính tự phát, thiếu chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sáng tác và tiếp nhận văn học, nghệ thuật…

Hội thảo sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, tìm định hướng đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật hiện nay, từ đó có những kiến nghị, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng về cơ chế chính sách phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật; góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./. 

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi