Chủ Nhật, 20/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Kiên trì Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 
 Ảnh minh họa (Nguồn: dangcongsan.vn)

Tôi thấy đây là nội dung đã cơ bản được làm rõ ở nhiều hội nghị, trên phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường ở Biển Đông nên trong xã hội, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền thông qua ký hiệp ước liên minh, liên kết với một số nước lớn, nhằm làm chỗ dựa để bảo vệ Tổ quốc. Tôi cho rằng, đây là quan điểm sai lệch với chủ trương, đường lối của Đảng, đi ngược lại mong muốn của dân tộc Việt Nam. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại chủ trương kiên trì thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở bài viết trên là hết sức cần thiết trong thời điểm này và càng có ý nghĩa hơn khi thời gian đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không còn nhiều.

Như chúng ta đã biết, lịch sử dân tộc Việt Nam gắn chặt giữa dựng nước và giữ nước. Ví dụ như trước tham vọng mù quáng, vua Lê Chiêu Thống đã nhờ cậy triều đình Mãn Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem quân vào Thăng Long để tiêu diệt nhà Tây Sơn. Nhưng ý định ấy của Lê Chiêu Thống đã bị Hoàng đế Quang Trung đập tan khi ông chỉ huy hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long và đánh bại hơn 20 vạn quân Thanh, bảo vệ toàn vẹn nền độc lập của nước nhà.

Rất nhiều sự kiện trong lịch sử Việt Nam có thể dẫn ra để khẳng định, nhờ vả, nương tựa vào sức mạnh quân sự của quốc gia khác để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là thất sách. Đây cũng chính là nguyên nhân có thể dẫn đến cát cứ, chiến tranh và tranh giành quyền lực.

Ở thời kỳ hiện tại, trong ngoại giao, Việt Nam khẳng định chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành các nghị quyết chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vào cuối năm 2019, Việt Nam chúng ta đã công bố Sách trắng Quốc phòng nhằm minh bạch hóa những vấn đề về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam.

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới dựa trên nội lực và tiềm lực kinh tế, quốc phòng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Việt Nam và xu thế chung, tiến bộ của nhiều nước trên thế giới. Để thực hiện chủ trương này chúng ta cần tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, trong đó con người được xem là một dạng tiềm lực, tài nguyên quan trọng nhất.

Việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chủ trương xây dựng một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại từ nhiều năm qua đã thu được kết quả khả quan, không chỉ giúp quân đội ngày càng chính quy mà còn nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ làm nòng cốt xây dựng tiềm lực quốc phòng và tiềm lực quân sự quốc gia. Bên cạnh đó, với chủ trương xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, cùng với xây dựng các khu vực phòng thủ, Bộ Quốc phòng đã xây dựng được ngành công nghiệp quốc phòng có đủ năng lực, cơ bản sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị và phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của các lực lượng vũ trang.

Quan điểm kiên trì Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là rất phù hợp với ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc Việt Nam. Một dân tộc yêu chuộng hòa bình và nhân nghĩa, một dân tộc đã từng chịu nhiều mất mát, đau thương và hy sinh xương máu trong đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc vĩ đại như Việt Nam thì độc lập, tự do, hòa bình, phát triển luôn luôn được quý trọng hơn bất cứ thứ châu báu, bạc vàng và kim cương quý giá trong thế giới này./.

Mạnh Thắng

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>