Thứ Sáu, 4/12/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Nâng cao trình độ ngoại ngữ - “chìa khóa” hội nhập quốc tế

Sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo

Nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội, tăng cường hợp tác và tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế, ngày 9-11-2016, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 89/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội”.

Ngay sau khi Chỉ thị 89 được ban hành, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong quân đội giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”. Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai đề án đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát thực trạng trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên cũng như chất lượng dạy, học ngoại ngữ trong các nhà trường. Trên cơ sở đó, đề xuất, triển khai nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường quân đội. Cục Nhà trường đã cùng với các học viện, nhà trường tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, giáo viên cũng như các buổi tham quan, học tập các mô hình dạy, học ngoại ngữ.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng kiểm tra giờ học ngoại ngữ của học viên Học viện Biên phòng. (Ảnh: Mai Nhân)

Chúng tôi được biết, gần đây nhất, thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 105/CT-BQP ngày 26-5-2020 về tăng cường học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn quân đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 1844/KH-BQP ngày 27-5-2020 của Bộ Quốc phòng thực hiện đề án theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ trong môi trường quân đội.

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ là nhiệm vụ vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Đây là một trong những khâu đột phá để đổi mới căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, trước hết là các nhà trường trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về vấn đề này. Trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ; làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho các đối tượng, nhất là người dạy và người học; tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ…

Sáng tạo trong cách làm

Trên cơ sở các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường quân đội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), những năm gần đây, việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trên các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS đã trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều học viên đã tự tin viết và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, luận văn, luận án bằng ngoại ngữ. Ngày càng nhiều hội thảo quốc tế được nhà trường đăng cai, tổ chức thành công. Các đội tuyển Olympic tiếng Anh, tiếng Nga của học viện luôn có kết quả cao trong các cuộc thi cấp toàn quân trong hai năm qua…

Để có được kết quả này, Học viện KTQS đã thực hiện những giải pháp đồng bộ như: Phát triển đội ngũ giảng viên ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, giao nhiệm vụ cho các giảng viên chuyên ngành tham gia giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành và giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng ngoại ngữ; quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ cho từng đối tượng cán bộ, giáo viên theo chuẩn quốc tế, coi đó là một tiêu chí để bình xét thi đua, thăng quân hàm, xét chức danh chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ; quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các đối tượng học viên, sinh viên; có cơ chế, chính sách hỗ trợ việc học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu, công bố các công trình khoa học bằng ngoại ngữ; khuyến khích học viên thực hiện đồ án, luận văn, luận án bằng ngoại ngữ... Những giải pháp này đã trở thành mục tiêu và động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong nhà trường tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Giờ học ngoại ngữ trên máy tính của học viên cử nhân phân đội, Học viện Hậu cần. (Ảnh: Bùi Dinh)

Theo Thượng tá Trần Ngọc Châu, Trưởng ban Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Học viện KTQS, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong trường đều có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính tất yếu, cấp bách của việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như sự phát triển của cơ quan, đơn vị và cá nhân từng người. Nâng cao chất lượng ngoại ngữ là một trong những giải pháp cơ bản, quan trọng và là yêu cầu bắt buộc để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như tăng cường năng lực hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế của học viện.

Ở Học viện Quân y, những năm qua, đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình dạy, học ngoại ngữ cũng như đổi mới công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, ứng dụng CNTT trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Cụ thể, nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo tiên tiến cho bác sĩ nội trú và cao học; tổ chức giảng dạy và bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh. Để giảng viên chuyên ngành có thể dạy tốt các chương trình tiên tiến, học viện phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành.

Đồng thời, Học viện Quân y còn triển khai và hoàn thiện một số giáo trình song ngữ dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa như cuốn nội khoa, ngoại khoa… Hiện có nhiều bộ môn, khoa trong nhà trường đăng ký viết mới giáo trình song ngữ và đang trong giai đoạn triển khai, hoàn thiện. Khoa Ngoại ngữ của nhà trường đã tổ chức biên soạn và hoàn thiện giáo trình tiếng Anh phục vụ giảng dạy cho đối tượng bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học. Hiện giáo trình đã được đưa vào sử dụng. Hầu hết các cán bộ, giảng viên thành thạo sử dụng công nghệ thông tin trong dạy Ngoại ngữ cũng như cung cấp các đường link hữu ích giúp các học viên, sinh viên có thể tự học tập tích cực tại nhà.

Tiểu đoàn 4, Học viện Biên phòng ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh (ảnh chụp tháng 5-2019). (Ảnh: Mai Nhân)

Khảo sát ở các học viện, nhà trường khác, chúng tôi đều nhận thấy những nét tiêu biểu trong cách làm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, giảng viên cũng như học viên và sinh viên. Tại Trường Sĩ quan Chính trị có mô hình Câu lạc bộ tiếng Anh. Đây đã trở thành điểm sáng để các nhà trường trong toàn quân học tập, trao đổi kinh nghiệm. Hay như phong trào học ngoại ngữ buổi tối tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã thu hút hàng trăm cán bộ, giảng viên tham gia… Đặc biệt, chính sự sôi nổi, lôi cuốn của các buổi sinh hoạt học thuật, giảng dạy kiến thức chuyên ngành bằng ngoại ngữ, sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ... tại các học viện, nhà trường là minh chứng cụ thể, rõ ràng phản ánh chất lượng, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên, học viên.

Từ sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến những cách làm sáng tạo của các học viện, nhà trường, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống các nhà trường quân đội đã có những biến chuyển sắc nét, thu được các kết quả khả quan. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn cần sự quyết tâm, rốt ráo của các cấp, các học viện, nhà trường nhằm khắc phục một số hạn chế còn tồn tại cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. /.

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>