Chủ Nhật, 5/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: dangcongsan.vn) 

Trình bày tại Hội nghị những nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Đại tá Đoàn Tư Hoan, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đề cập đến những diễn biến phức tạp từ tình hình thế giới và khu vực cũng như những vấn đề trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay.

Việc nắm vững những nội dung này góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các lực lượng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước; ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia.

Cũng tại Hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng trình bày chuyên đề "Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới, các vấn đề và triển vọng".

Đối với những nội dung cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ về nội dung này.

Theo đó, phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh nước ta hiện nay. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng theo đồng chí Đỗ Ngọc An, những thành tựu, kết quả đạt được của kinh tế Việt Nam từ đầu năm đến nay là rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn, thách thức đặt ra từ tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; cần có cách nhận thức mới, ứng xử mới linh hoạt hơn trong bối cảnh của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang thay đổi khó lường.

Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo điển hình tiên tiến; đặc biệt, tuyên truyền về các hoạt động nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…/.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi