Thứ Năm, 2/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai mươi tư, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
(Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Sôi nổi góp ý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, qua 9 lần rà soát, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ hai Báo cáo chính trị để gửi xin ý kiến góp ý của các giới, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân. Đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến góp ý, ghi nhận 69 ý kiến đóng góp trực tiếp và 74 ý kiến đóng góp bằng văn bản.

“Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Tổ Thư ký - Giúp việc tiếp thu, hoàn thiện, xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba) trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Theo đó, về chủ đề, phương châm đại hội, cơ bản giữ nguyên như dự thảo lần thứ hai. Phần thứ nhất của Dự thảo Báo cáo chính trị được kết cấu lại, gồm 3 phần chính: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, làm rõ hơn những kết quả đạt được trên 14 lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội XVI; đánh giá tổng quát, làm rõ thêm về ưu điểm và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; 5 bài học kinh nghiệm cũng được biên tập gọn, rõ ý hơn...

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu các ý kiến; dự thảo báo cáo lần thứ ba được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục, nội dung chặt chẽ, toàn diện.

Làm rõ hơn một số điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ ba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố cho biết, dự thảo lần này có bổ sung, đề ra quan điểm phát triển đồng đều giữa khu vực đô thị, nông thôn và các vùng, miền của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho rằng, hiện nay, khu vực phía Bắc và phía Đông của thành phố phát triển mạnh mẽ, nhưng khu vực phía Nam phát triển chậm hơn.

“Vừa rồi, tôi đi huyện Thường Tín, tỷ lệ đô thị chỉ có 2,8% mà mục tiêu lại lên quận thì bao giờ lên được; 66% diện tích đất nông nghiệp trong tổng số 228ha của huyện mà chỉ tạo ra hơn 4% giá trị GDP, cho thấy hiệu quả sử dụng đất còn thấp”, Bí thư Thành ủy nói.

“Do vậy, trong nhiệm kỳ tới phải xác định quan điểm phát triển đồng đều, quan tâm kết nối giao thông và đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa các huyện cửa ngõ khu vực phía Nam. Về mục tiêu phát triển, dự thảo lần này phân ra đến năm 2025, Hà Nội phải cạnh tranh với các thành phố trong nước và khu vực; đến năm 2030 là cạnh tranh quốc tế và 2045 là thành phố toàn cầu”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Góp ý vào những nội dung cụ thể trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho rằng, trong chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, cần tách ra thu nhập bình quân ở đô thị và khu vực nông thôn, trên cơ sở đó, sau khi Nghị quyết được ban hành mới có cơ sở để triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về kết quả tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Đức Hòa kiến nghị cần cập nhật kết quả cho thống nhất. Theo đó, đến hết năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 90,1%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 95% và tốc độ gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 30%.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh góp ý, một trong những trọng tâm, đột phá về hạ tầng của thành phố trong 5 năm tới là phải tập trung nguồn lực, hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các quận, huyện, thị xã của thành phố…

Tổng hợp ý kiến thảo luận của 4 tổ, đại diện các tổ cho biết, đa số ý kiến đều đánh giá cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba). Các đại biểu cũng nêu một số ý kiến nhằm làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là đánh giá sâu sắc thêm những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba).

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Tiếp tục chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết nghị bốn nội dung quan trọng. Trong đó, nhất trí với nội dung các báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba) trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố…

Trên cơ sở các quyết nghị nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(Ảnh: hanoimoi.com.vn)
 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Thành công của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 đã tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân Thủ đô, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của đất nước và Thủ đô trên trường quốc tế”, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao các cấp ủy Đảng trong việc thực tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, dư luận…

Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách; cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố; thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị./.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi