Chủ Nhật, 16/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Tăng cường năng lực phòng ngừa và giải quyết sự cố môi trường biển
Các đại biểu tại hội thảo (Ảnh: bienphong.com.vn) 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận với những chia sẻ của các chuyên gia về những nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường chi phí thấp của Tổ chức Pure Earth; ô nhiễm môi trường biển - kinh nghiệm của Liên bang Nga; tổng quan ô nhiễm - sức khỏe (Báo cáo của Ủy ban Lancet); tổng quan một số vấn đề môi trường biển và ven biển Việt Nam; các hệ thống song, vùng lưu vực và tác động của hóa chất đến môi trường biển; ô nhiễm môi trường nước - kinh nghiệm của Australia; nghiên cứu điển hình - một số sự cố môi trường biển như Exxon Valdez và Deepwater Horizon; một số bất cập trong hoạt động ứng phó sự cố môi trường do dầu, hóa chất tại Việt Nam và biện pháp tăng cường năng lực ứng phó sự cố cho cấp tỉnh; ô nhiễm biển và vùng ven bờ - kinh nghiệm của Mexico; ứng cứu các sinh vật biển theo các địa hình và điều kiện hóa địa khác nhau và sử dụng trong phát hiện ô nhiễm…

Hội thảo tập huấn cũng đề cập đến các vấn đề ô nhiễm biển tại các địa phương; tác động, rủi ro và đánh giá nhu cầu; thiết lập nhóm ứng cứu sự cố; mạng lưới quan trắc chất lượng nước sông với sự tham gia của nhiều bên nhằm quản trị nguồn nước dựa trên cơ sở khoa học; bài học kinh nghiệm từ triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố tràn dầu tại Việt Nam.

Hội thảo tập huấn phòng ngừa và giải quyết sự cố môi trường biển diễn ra từ ngày 5 đến 9/3/2018./.

   Nguồn: bienphong.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi