Thứ Sáu, 22/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Tạo thuận lợi cho xuất khẩu lao động
Lớp học tiếng Nhật chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý (Ảnh: Dolap.gov.vn)

Việt Nam hiện có khoảng 500 nghìn người đang lao động ở nước ngoài và những năm gần đây số lao động xuất khẩu ngày càng tăng. Năm 2017 Việt Nam đã đưa 134 nghìn người đi làm việc tại nước ngoài, bằng 128% so với chỉ tiêu đặt ra. Năm tháng đầu năm 2018 tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 47.247 người, đạt 42,95% kế hoạch năm.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc đưa người đi làm việc, lao động ở nước ngoài mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 100 nghìn lao động và bình quân thu về gần ba tỷ USD. Xuất khẩu lao động góp phần quan trọng thay đổi tư duy, nhận thức và nâng cao kỹ năng làm việc cho người lao động. Nhiều người được tiếp cận máy móc, công nghệ tiên tiến, hiện đại, cải thiện vốn ngoại ngữ và hiểu biết về văn hóa.

Rất nhiều người sau khi đi xuất khẩu lao động trở về nước tiếp tục làm công việc đã được đào tạo, có thu nhập ổn định.

Một trong những việc cần làm tốt trong công tác xuất khẩu lao động là xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm với tinh thần bảo đảm để người lao động được thụ hưởng các chính sách của Ðảng, Nhà nước. Cần yêu cầu các doanh nghiệp khi tổ chức tuyển dụng ở các địa phương phải thông báo công khai về nhu cầu, mức thu, lệ phí thu và địa bàn cũng như công việc mà người lao động sẽ làm. Tuyên truyền, làm rõ để những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài kiên quyết không đóng, nộp các loại phụ phí không có trong quy định. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục có những biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục kịp thời những điểm yếu của người lao động của Việt Nam hiện nay như: trình độ ngoại ngữ kém, kỷ luật lao động chưa cao… Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần phối hợp tốt các cơ quan chức năng của nước bạn và của Việt Nam; thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn của người lao động ở nước ngoài…/.

Nguồn: nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi