Thứ Bảy, 28/11/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Thay đổi tư duy, phát huy năng lực về kinh doanh nông nghiệp

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, xin ông cho biết những đóng góp quan trọng của Hội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước?

Chúng ta đều biết công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 30 năm. Trong 30 năm qua, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên một sự nghiệp to lớn để thực hiện tư tưởng của Bác Hồ là nông nghiệp thịnh thì đất nước mạnh, nông dân giàu...

90 năm qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước là lực lượng chính của cách mạng, đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sự đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam, khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng hoàn thiện, đi vào cuộc sống, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người nông dân ngày càng được bảo đảm trong mối quan hệ hài hòa với các giai tầng khác. Nhà nông trên khắp mọi miền Tổ quốc yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống. Một thế hệ người nông dân mới với năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp đã hình thành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, các cấp Hội Nông dân đã không ngừng đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; đẩy mạnh các phương pháp vận động, tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ hội viên, nông dân làm giàu chính đáng; vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thu được nhiều thành tựu đáng mừng.

Ông đánh giá như thế nào về phong trào thi đua yêu nước của hội viên nông dân trong 5 năm qua?

Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân cả nước tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại".

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.

Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ba phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hàng năm, trên 6,2 triệu hộ hội viên nông dân đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước; trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng dưới 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Nhiều cán bộ chi hội trưởng năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu.

Năm nay, lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 90 Chi hội trưởng nông dân xuất sắc, xin ông cho biết việc này có ý nghĩa như thế nào?

Giữ trọng trách là Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, tôi luôn có ước vọng, khát khao cùng với những nông dân thực hiện được mối quan hệ liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học nhà nước, ngân hàng và nhà phân phối). Đây cũng là những điều mà Thủ tướng Chính phủ luôn trăn trở, suy nghĩ là làm thế nào để xây dựng được một thế hệ nông dân mới, có trí tuệ, có năng lực, có trách nhiệm đối với dân tộc và đất nước.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt hiệu quả cao, trong số những nông dân xuất sắc, cần phải có những "con chim đầu đàn", những nông dân là công nhân, trí thức, có tầm nhìn xa, trông rộng, có năng lực không chỉ về sản xuất nông nghiệp mà hơn nữa là có năng lực về kinh doanh nông nghiệp để thay đổi tư duy, từ thói quen nhỏ lẻ, manh mún, mang tính phường, thôn, bản sang một thế giới phẳng toàn cầu về tư duy, gắn chặt với thị trường.

Những nông dân xuất sắc không chỉ biết làm giàu cho bản thân và gia đình, mà còn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Chính vì lý do đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tuyên dương và tôn vinh 90 Chi hội trưởng nông dân xuất sắc lần thứ nhất, không chỉ để hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên toàn quốc biết đến, mà thông qua hệ thống thông tin, nông dân cả nước sẽ học được cách nghĩ, cách làm, cách tiêu dùng của những Chi hội trưởng nông dân xuất sắc. Đó là ý nghĩa giá trị to lớn, tạo thêm động lực lan tỏa sâu rộng trong thực hiện các phong trào nông dân yêu nước hiện nay...

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>