Chủ Nhật, 9/8/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015 - 2018
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị
(Ảnh: Trọng Hải)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều thống nhất khẳng định: Giai đoạn 2015 - 2018 tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công tác HNQT và ĐNQP; các hoạt động này đã thực sự góp phần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước Việt Nam, QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của công tác HNQT và ĐNQP; hiểu rõ HNQT và ĐNQP là bộ phận hữu cơ trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; là kế sách bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao trong điều kiện mới của đất nước.

Các đại biểu dự họi nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm; nghiêm túc chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015 - 2018; kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018 - 2020;

Thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 806 thời gian tới.

Hội nghị xác định: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2018 - 2020 cần tiếp tục triển khai theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; coi trọng hợp tác quốc phòng song phương với các đối tác chủ chốt, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực;

Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động chuẩn bị mọi mặt để đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động ĐNQP trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020;

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các Ban, Bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng trong công tác HNQT và ĐNQP; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống cơ quan chuyên trách ĐNQP theo hướng chính quy, hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Bqp.vn)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015 - 2018 đã có bước chuyển quan trọng trên tất cả các mặt; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những điểm sáng của quân đội trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại; phát huy đặc trưng, lợi thế của HNQT và ĐNQP trong xây dựng lòng tin chiến lược với các nước; nỗ lực tạo lập thế trận vững chắc quốc phòng - an  ninh - đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế  của đất nước, của QĐND Việt Nam trong tình hình mới.

Nhân dịp này Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HNQT và ĐNQP giai đoạn 2015 - 2018.

Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về công tác bảo vệ an ninh trong các hoạt động HNQT và ĐNQP./.

Nguồn: Bqp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>