Thứ Ba, 11/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Hội nghị APPF-26: Sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam năm 2018
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF-26 (Nguồn: anninhthudo.vn) 

Đăng cai và tổ chức APPF-26 là điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ khóa XIV, góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao của Nhà nước, thể hiện vai trò trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong APPF, truyền tải mạnh mẽ thông điệp và hình ảnh của Việt Nam đổi mới, năng động, tích cực và trách nhiệm với bạn bè quốc tế.

Hội nghị APPF-26 diễn ra trong bối cảnh APPE tròn 25 năm hình thành và phát triển, sẽ là một dấu ấn mới trong lịch sử của APPF, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới chương trình nghị sự, xác định tầm nhìn mới cho APPF cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội nghị thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với hoạt động hợp tác của APEC, phát huy những kết quả của Tuần lễ Cấp cao APEC trong kênh nghị viện.

APPF-26 thông tin rộng rãi đến nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về Quốc hội Việt Nam và các hoạt động đối ngoại do Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà; giới thiệu về đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; con người Việt Nam năng động và thân thiện; văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo Ban Tổ chức Hội nghị APPF-26, nội dung hội nghị phải đảm bảo tính chủ động, tích cực và thực chất; bảo đảm hài hòa lợi ích của Việt Nam với lợi ích chung của khu vực, thể hiện được vị thế và vai trò của quốc hội nước chủ nhà. Công tác tổ chức phải trọng thị, chu đáo, an toàn và tiết kiệm, đáp ứng theo thông lệ của hội nghị APPF. Công tác thông tin tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, đạt hiệu quả cao, phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại và theo thông lệ tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Đến nay Ban Tổ chức hội nghị đã nhận được thông tin đăng ký tham dự APPF - 26 của 21 đoàn, 210 khách quốc tế; đang tiếp tục chờ thông tin khẳng định tham dự của các nước và danh sách tham dự của các nghị viện./.

Quang Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi